Espoolainen jääkiekko repesi jälleen riitelemään – Hallinto-oikeus käsittelee Espoon kaupungin toimia

Muut Sarjat / Uutinen
Espoolainen jääkiekko on elänyt vuosikausia sisäisessä eripurassa.
Kuva © Petteri Äikäs - petteri.aikas@jatkoaika.com
Espoon Kiekkoseura on puheenjohtajansa allekirjoittamana valittanut Espoon kaupungin toimista hallinto-oikeuteen. Kaupungin koetaan suosineen jättiseura Blues juniorsia.

Espoon Kiekkoseura on tehnyt Helsingin hallinto-oikeuteen valituksen Espoon kaupungin toiminnasta koskien jäävuorojen jakamista. Valituksen virallinen allekirjoittaja on EKS:n puheenjohtaja Timo Hyytiäinen. Valitus on julkinen asiakirja.

Valituksessa on kyse siitä, onko Espoon kaupunki aiemmin sovitusta poiketen suosinut Suomen suurinta jääkiekkoseuraa Blues juniorsia Espoon sisäisiä jäävuoroja jaettaessa. Espoossa on ollut käytäntönä, että kaupunki luovuttaa jäävuoronsa seurojen pyörittämän Espoon Jääurheilun Tuki ry:n jyvitettäväksi seuroille. EJUT:ssa ovat Blues juniors, Espoon Kiekkoseura, Espoon Palloseura, Espoon Taitoluisteluklubi sekä Espoon Jäätaiturit.

Valituksen mukaan EJUT:n seurat allekirjoittivat viime vuoden syyskuussa sopimuksen, jonka mukaan kaupungin jäävuoroista 40 prosenttia menee Blues juniorsille ja EKS:lle sekä EPS:lle molemmille 30 prosenttia. Sopimuksen oli määrä olla voimassa siihen saakka, kunnes Matinkylään rakennettavaksi aiottu uusi jäähalli valmistuu. Valmistumisaikataulutavoitteeksi on ilmoitettu kesäkuu 2020, mutta sen toteutuminen on epävarmaa. Rakentamista ei ole vielä aloitettu.

Asiassa on myös suora taloudellinen puoli. EJUT:n omistamat jäävuorot maksavat sen jäsenseuroille 140 tunnilta. Kaupungin jäävuorot puolestaan ovat niin sanottua tuettua jäätä, joten ne maksavat kymmenen euroa tunnilta. EJUT omistaa Espoossa olevista yhdeksästä kaukalosta kuusi, kaupunki omistaa kaksi ja yksi sijaitsee yksityisessä Metro Areenassa.

Keskeinen asia valituksessa on yksityisen monitoimiareenan Metro Areenan jään käyttöoikeus. Areenan taustayhtiö on hapuillut suurissa talousvaikeuksissa, ja Espoon kaupunki päätti kesällä ostaa itselleen kaikki hallin loppuvuoden jäävuorot. Valituksen mukaan kaupunki poikkesi sen jälkeen EJUT:n sopimuksesta niin, että se jakoi vuorot suoraan seuroille, eikä noudattanut jaossa EJUT:n sisäisesti sopimaa määräsuhdetta, minkä seurauksena valituksen mukaan muut seurat päätyivät kärsijöiksi ja Blues juniors hyötyjäksi. Sekä jäävuorojen määrässä että niistä tulevissa kustannuksissa.

Valituksessa katsotaan, että myös Espoon kaupunki on sitoutunut EJUT:n sisäiseen sopimukseen, sillä sopimuksen tausta on se, että Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra lähetti viime vuoden elokuun alussa EJUT:n jäsenseuroille kirjeen, jossa hän vaati seuroilta allekirjoitettua yhteistä sopimusta jäävuorojen jakamisprosenteista. Valituksessa nähdään, että sopimusta vaatimalla ja sen linjaamaa toimintatapaa viime kaudella noudattamalla kaupunki on sitoutunut EJUT:n sisällä sovittuun.

Valituksessaan Timo Hyytiäinen myös esittää, että Espoon kaupungin malli jäävuorojen jakamiseen sysää tyttö- ja naisurheilijat miehiä ja poikia heikompaan asemaan. Hän perustelee tätä sanomalla, että kaupungin malli perustuu pitkälti seurojen lisenssiurheilijoiden lukumäärään. Taitoluistelussa, ringetessä sekä naisten jääkiekossa on keskimäärin miesten jääkiekkoa vähemmän urheilijoita.

– Kaikilla on oikeus valituksille. Lautakunta oli yksimielinen ja hyväksyi jaon perusteet: jokaiselle lapselle annetaan sama määrä jäätä. Parempaa jakoperustetta ei kukaan osannut keksiä, Espoon liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Merra kommentoi tilannetta.

Lautakunnalla hän viittaa kaupungin liikunta- ja nuorisolautakuntaan, jonka alaisuudessa liikunta- ja nuorisopalvelut toimivat. Merran EJUT:n jäsenseuroille viime vuoden elokuun alussa lähettämä kirje – johon valituksessa viitataan – on yksi valituksen liitteistä.

Valituksen käsittelyn todennäköinen ajankohta on ensi kesänä. EKS:n Hyytiäinen jätti valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen elokuun lopussa.

Hallinto-oikeus on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva tuomioistuin. Hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee julkishallinnon päätöksistä tehtyjä valituksia sekä hallintoriita-asioita.

» Lähetä palautetta toimitukselle